mynewspapers.net

Hur man tar en sjukskriven på grund av arbetsrelaterad stress

Hur man tar en sjukskriven på grund av arbetsrelaterad stress


Stress på arbetet är en viktig fråga och något som bör tas på allvar av arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsrelaterad stress definieras som "biverkning folket har för höga tryck eller andra typer av krav ställs på dem på jobbet," enligt Health and Safety Executive. Om din hälsa påverkas av stress på jobbet finns det flera åtgärder du kan vidta, inklusive pågående på medicinska eller sjukskrivning tills du återställa.

Orsakar

Om du kan identifiera orsaken till stress på arbetsplatsen kan du kunna göra ändringar, tillsammans med din arbetsgivare, som tar bort behovet av, eller minska inaktivitetsperioden, sjukskriven. Stress på jobbet orsakas av många olika faktorer, enligt det brittiska nationella nätverket för arbete-stress. Orsaker är överdrivet tryck som är utanför din kontroll, bristande kontroll över din arbetsmiljö, casualisation av arbete, arbetsplats mobbning, och posttraumatisk stress upplevt på jobbet.

Samråd

Innan du tar sjukskriven för stress, vara medvetna om att arbetsgivare vissa rättsliga skyldigheter när det gäller hantera stress på arbetsplatsen som anges i lagstadgade lag och rättspraxis. Anställda har också en skyldighet att vidta rimlig vård för sin egen hälsa och säkerhet och du bör informera din arbetsgivare om du känner stress orsakas av ditt jobb är att din hälsa riskeras. Du kan också föreslå sätt som du kan minska stress eller diskutera justeringar som kan göras till ditt jobb.

Sjukfrånvaro

Du kan själv styrka din frånvaro i sju dagar (inklusive helger och ledighet dagar) om du är för sjuk för att arbeta på grund av stress i ditt jobb. Efter sju dagar behöver du en vältränad anteckning (tidigare kallat ett sjukintyg) från din läkare att ge till din arbetsgivare. Den passar noteringen säger om du "inte passar för arbete" eller "kan vara redo för arbete." Om du bedöms vara "kan vara lämpliga för arbetet" bör din arbetsgivare diskutera förändringar att hantera stress och kan hjälpa dig återgå i arbete.

Långvarig sjukdom

Om du är borta från arbetet i över fyra veckor kallas långtidssjukskrivna. Lagstadgad sjuklön (SSP) är ett belopp som betalas av din arbetsgivare under en viss tidsperiod till 28 veckor om du är för sjuk för att arbeta - SSP gäller även till medicinsk lämna på grund av stress. Vissa företag har också en sjuklön system, som skulle täcka stressrelaterad sjukdom och betalar den lönen helt eller delvis medan de är den långsiktiga medicinska ledighet. En arbetsgivare kan avskeda du om du är långtidssjukskrivna men endast efter samråd med dig och med tanke på om du kan återgå till en mindre stressande position eller genom arbetar deltid eller flexibelt. Du kan gå till en Arbetsdomstolen om du känner dig orättvist har avskedats på grund av stressrelaterad sjukdom.

Återgår i arbete

Efter sjukskriven för stress kan du ha en återgång till arbete möte med din chef att ta reda på varför du har varit frånvarande. Arbetsgivarna bör diskutera din situation i förtroende och blick för hur de kan stödja dig i ditt jobb. Möjliga lösningar för effektiv stresshantering på arbetsplatsen inkluderar flexibla arbetsvillkor, förtydligande av din arbetsbeskrivning och ansvar, extra utbildning eller stöd och klagomål mot mobbning kollegor och chefer som inte har agerat ansvarsfullt.