mynewspapers.net

Hur man tar bort & ersätta en grand am tändningslåset

Hur man tar bort & ersätta en grand am tändningslåset


Tändning låscylindern på Pontiac Grand Am ansvarar för låsa tändningen växla på plats så att växeln inte kan tas bort och bilen blir stulen. När detta går sönder, kan du ha problem med din tändningslåset också, vilket kan orsaka svårigheter börjar bilen. För att åtgärda problemet och få bilen fungera normalt igen, måste du ta bort den ursprungliga tändning låscylindern och ersätta den med en ny.

Instruktioner

• Pop huven. Koppla bort den negativa Polen från batteriet med hjälp av en fast nyckel. Ta bort panelen trim runt panelen instrument med hjälp av en Phillips-skruvmejsel.

• Leta upp den liten spärr (spak) i tändningen låscylindern runt växeln, som ligger på sidan närmast på radio. Sätta nyckeln hex-huvud i spärr och tryck den på plats.

• Sätter nyckeln i tändningslåset. Vrid nyckeln så att det är i "på" läge. Tryck ner nyckeln hex-huvud i spärr och dra antändning låscylinder och nyckel ut i ett stycke. Ta nyckeln ur tändningslåset.

• Sätt in nyckeln i låset reservcylinder och förvandla det till "på" läge. Sätta låscylindern på tändningslåset med händerna, ta sedan bort nyckeln från tändningen. Installera om panelen trim runt panelen instrument med Phillips-skruvmejsel, och den negativa Polen på batteriet med hjälp av en fast nyckel.