mynewspapers.net

Hur man ställer in och nivå ett biljardbordSpela biljard är en avkopplande och rolig fritids strävan, särskilt på en nivå biljardbord. Inställning och nivellering biljardbord kräver mer än att följa monteringsanvisningen från tillverkaren. Skicklighet av installatören i jämna tabellen spelar en viktig roll i processen. Vikten på biljardbord skiffer säng gör detta projekt en utmaning för gör-det-självare och kan behöva hjälp av en vän eller granne.

Instruktioner

• Montera ram och ben av biljardbordet enligt tillverkarens instruktioner. Ange att tabellens på plats vid denna tid innan skiffer läggs och vikten på tabell ökar.

• Placera skiffer på tabellram. På grund av sin vikt levereras skiffer vanligen i flera delar. Även de mindre bitarna behöver hjälp med lyft och bär av skiffer. Placera den centrum bit av skiffer först och mäter för att bekräfta dess lämplig placering. Passa ändbitarna mot centrum bit.

• Nivå skiffer genom att placera wood kilar mellan skiffer och ramen. Placera en 4-fots snickare nivå på skiffer. Använda kilar för att höja delar av skiffer till perfekt nivå med de andra delarna av skiffer. Flytta en nivå upp och ner i tabellen. Kontrollera nivån i båda riktningarna på bordet.

• Fäst skiffer på ramen med skiffer skruvarna. Använd skruvar möblerade med bord och plats i förborrade hål i skiffer.

• Fylla alla hålrum ovanför skiffer skruvarna och sömmarna mellan segmenten av skiffer med spackel. Vissa tabeller innehåller egenutvecklad filler medan andra använder auto kroppen spackel. Använd en spackel för att fylla öppningar nivån med skiffer. Slipa bort eventuella överskott filler till en jämn yta.

• Täck skiffer av tabellen med klädde med filt. Sträcka av skiffer i rum enligt tillverkarens anvisningar och häfta till den skiffer trä bakningen.

• Koppla rälsen, fickor och eventuella trim bitarna till biljardbordet. Täcka rälsen med filt, om så krävs, innan installation. Att lägga till fickor och trim till tabellen är ofta sista stegen för att ställa in och nivå ett biljardbord.