mynewspapers.net

Hur man spelar larm WAV-fil från PHP-skript

Hur man spelar larm WAV-fil från PHP-skript


PHP är ett server-side skriptspråk. Detta innebär att PHP program körs på en webbserver, inte på klientens dator. Ett larm ljudfil har att spelas på en kunds dator för användaren att höra den. Du kan dock använda en kombination av PHP och JavaScript åstadkomma detta genom att skapa alarm funktionaliteten med PHP och använder PHP för att kalla en JavaScript-funktion för att spela WAV-fil vid lämplig tidpunkt.

Instruktioner

• Skapa en ny PHP programfil med en editor. Skriv till exempel: nano alarm.php

• Lagra namnet på WAV-fil i en variabel. Skriv till exempel: <? php $audio = "alarm.wav";

• Lagra sluttiden för larmet i en variabel med funktionen strtotime. Skriv till exempel: $ending_time = strtotime ("+ 10 minuter");

• Skapa en loop i PHP som bara väntar tills den aktuella tiden överstiger sluttiden. Skriv till exempel: medan (strtotime("now") < $ending_time);

• Utgång ett JavaScript-skript som spelar upp ljudfilen. Skriv till exempel: echo ' < script language = "JavaScript" > self.location = "". $audio. ""; < / script > ";? >

• Avsluta redigeraren och spara filen. Bläddra till alarmet. PHP-program och testa funktionaliteten.