mynewspapers.net

Hur man skriver ett brev för att stoppa en skilsmässa

Hur man skriver ett brev för att stoppa en skilsmässa


Ibland när du startar skilsmässa, kan det vara den uppvaknande att din make behövs för att inse vad han eller hon riskerar att förlora. Du kanske tror att när du har påbörjat skilsmässa, det finns ingen återvändo. Dock om när som helst före sista förhandlingen väljer du och din make att arbeta ut saker, kan du stoppa skilsmässoprocessen. För att stoppa din skilsmässa, måste du skriva och skicka ett brev till domstolen om det är en no-fault fall. Vid en på fel skilsmässa, måste du också upphäva alla uttalanden.

Instruktioner

• Adress brevet direkt till domaren som ansvarar för ditt ärende om du vet vem det är. Om inte, ta itu med det som "Till vem den maj bedriften."

• Ange tydligt båda parternas namn och inkludera ditt ärendenummer så att domaren kan identifiera vem du är.

• Att du och din make har kommit överens och har beslutat att inte gå vidare med skilsmässan. Fråga domaren att avbryta processen.

• Registrera ditt brev med din make framför notarius publicus. Notarius publicus finns ofta gratis på en lokal bank, bibliotek eller postkontor. Om dessa platser inte erbjuder notarietjänster, fråga var man kan hitta en i din areal.