mynewspapers.net

Hur man skriver ett brev av omprövning

Hur man skriver ett brev av omprövning


När en enskild överklaganden beslut när bevis de känner är illojala eller falsk, måste de skriva ett omprövning. Vid bedömningen av hur man skriver ett brev av omprövning skall måste flera faktorer beaktas. Författaren måste hitta en ton som är självsäker utan att vara upprörd av det beslut som överklagas. På samma gång, måste författaren farkoster logiska argument fri från dragningskraften eller hörsägen för att deras ärende.

Instruktioner

• Adress mottagaren på ett affärsmässigt sätt i inledningen. Inte innebära förtrogenhet med informella titlar och förnamn.

• Fortsätt med att förklara omständigheterna kring överklagandet på ett klart och koncist sätt. Avstå från att uttrycka för mycket känslor i ditt skrivande, och undvika att beskriva de mentala och känslomässiga effekterna av det beslut som överklagas.

• Övergång till huvuddelen av brevet genom att lista de specifika argument att validerar din begäran om omprövning.

• Förklara argument för ditt överklagande på ett klart och logiskt sätt. Vara kortfattad och relevant.

• Avsluta med att upprepa din position samt skälen för detta.

• Lägg en varning i slutet connoting en viss ödmjukhet och goodwill (till exempel, jag hoppas kunna fortsätta affärer med dig i framtiden, vi uppskattar allt du har gjort som hyresvärd, etc.).