mynewspapers.net

Hur man skriver ett återinförande brev till en stadsstyrelsenÅteranställning bokstäver används ofta för akademiska ändamål men kan användas i många olika situationer. Du kan behöva skriva återanställning till stadsstyrelsen att be om en tidigare ståndpunkt eller titel tillbaka. Beroende på dina omständigheter, kan bokstaven tjäna som en ursäkt eller en förklaring. Det bör vara kort och respektfull. Skriv bokstaven och använda business format. Brevet måste visas professionella och vara fri från grammatiska och skriva fel.

Instruktioner

• Skriv din adress, följt av dagen, överst i brevet längs den vänstra sidan. Innehålla mottagarens namn och adress under dagen, om möjligt. Ett återställande brev bör ställas till någon specifik, exempelvis ledare av stadsstyrelsen.

• Öppna brevet genom att introducera dig själv. Förklara varför du behöver skriva återanställning till stadsstyrelsen.

• Fortsätta ditt brev genom att förklara varför du tror att du bör återinföras till stadsstyrelsen. Lägg till information om vad som har förändrats i ditt liv eller varför du vill återinföras. Detta är kroppen av ditt brev och bör vara en till tre stycken långa. Göra ditt fall, men inte vara repetitiv.

• Avsluta ditt brev med en resumé; sammanfatta de viktigaste delarna av brevet. Inkludera din kontaktinformation, stadsstyrelsen behöver veta mer. Tack styrelsen för sin tid.

• Skriva ditt namn. Läste dina brev och leta efter stavfel eller felstavningar. Behålla en kopia av brevet för din bokföring, och skicka brevet till stadsstyrelsen.