mynewspapers.net

Hur man skriver en projektets omfattningSom projektledare är en av dina viktigaste uppgifter att skriva en scope-instruktion för varje projekt. En scope-instruktion projekt visar på varför och hur varje projekt och motiverar genomförandet av en plan genom kvantitativa resultat. Tydligt beskriver de önskade resultat också skyddar dig från plötsliga förändringar som kan begäras från projektet initiativtagarna. Skriva en project scope-instruktion kan vara svårt, men att preparatet kan spara tid och ansträngning på vägen.

Instruktioner

• Skriva ett projekt stadga med hänvisning till anledningen till att skapa och genomföra ett projekt. Detta omfattar en översikt av behovet av projektet och det önskade resultatet.

• Beskriva den önskade resultatet eller produkten. Beskriv aktiviteter som måste slutföras för att uppnå det önskade resultatet, några problem eller arbetsuppgifter som inte faller inom ramen för projektet och hur projektet kommer att passa med andra företag projekt.

• Lista komponent målen för projektet, till exempel de milstolpar som kommer att markera vägen mot fullbordandet av det större projektet.

• Adress de mätbara åtgärderna av avslutade projektet. Inkludera totalkostnad, resultat och förbättringar i viss tidpunkt åtgärder relaterade till projektet.