mynewspapers.net

Hur man skriver en omvårdnad rapport

Hur man skriver en omvårdnad rapport


Sjuksköterskorna är ryggraden i det medicinska samfundet. En sjuksköterska bryr sig för patienten när läkaren inte är där och krävs för att skapa en informativ historia av skada och vård via hennes omvårdnad rapporter. Varje sjuksköterska behöver veta hur man skriver en omvårdnad rapport. Läkare använder omvårdnad rapporter för att följa patientens framsteg när behandling har ordinerats. Mer än så behöver sjuksköterskor att lära sig skriva omvårdnad rapporter som återspeglar exakt varje åtgärd som vidtas för patientens räkning.

Instruktioner



Ta kontakt med den patient som väntar på att behandlas. Utföra förskriva behandlingar på patienten som patienten kräver vård för en sjukdom, skada eller sjukdom. Använda en av de två angivna protokollen att skriva en informativ omvårdnad rapport. Informera patienten om de frågor som du kommer att be och varför du ber dem.



Ställa relevanta frågor att införliva protokoll som D.A.I.R. eller S.O.A.I.P under varje interaktion med en patient. Samla in patientens svar och ordna resultaten enligt protokollet används för att skriva en omvårdnad rapport. Använd varje bit av nya data du informativa D.A.I.R. eller S.O.A.I.P omvårdnad rapport.



Transkribera varje resultat i protokollstandarden i patientens diagram med en penna, daterad sidor in i kronologisk ordning. Omvårdnad rapport protokollet kommer att hålla ett register över varje bit av information som behövs för att skapa en informativ sjukdomshistoria för patienten under och efter en läkare eller sjuksköterska läkare vård.



Beskriva för läkaren vad behandlingen gavs när frågat. Skriva en omvårdnad rapport som lätt kan läsa och organiserad. så att alla inblandade i vården av en enskild patient kan lätt förstå direktiv och den vård som har givits hittills.