mynewspapers.net

Hur man skriver en medicinsk incidentrapport

Hur man skriver en medicinsk incidentrapport


Skriva en medicinsk incidentrapport efter någon betydande hälsomässiga incident är absolut nödvändigt. Incidentrapporter ge läkare och andra specialister med information om patienten och händelsen, ger dem möjlighet att bättre bedöma patientens diagnos, behandlingsplan och prognos. Medicinska incidentrapporter måste fyllas i av den person som bevittnat, först upptäckt eller är mest bekant med händelsen.

Instruktioner

• Skriv den medicinska incidentrapport omedelbart efter händelsen. Detta garanterar att du inte glömmer viktiga detaljer. Använd en svart bläckpenna för att fylla i ett formulär för incident, eller skriver ut om din arbetsgivare använder ett datoriserat dokumentationssystem system.

• Ge en kort beskrivning av händelsen, med faktabaserad språk. Använd aldrig subjektiva eller påstridig språk.

• Använd citationstecken tillämpliga. Minns uttalanden från patienter eller andra inblandade i händelsen.

• Spela in namnen på eventuella ytterligare vittnen närvarande under händelsen.

• Dokumentera alla resultat i rapporten infallande efter att patienten har undersökts.

• Presentera incidentrapport en direkt handledare eller administratör. Lämna inte in incident rapporten i patientens medicinska diagram. En incidentrapport är ett administrativt dokument och bör ges till lämpliga myndigheter.