mynewspapers.net

Hur man skriver en due diligence rapport

Hur man skriver en due diligence rapport


Due diligence rapporter presenteras för verkställande direktörer (VD) eller Chief Financial Officers (CFOs). Due diligence rapporter kallas också till det (interna tekniska) utvärderingsrapporterna. Innan du skriver en due diligence rapport, du måste genomföra omfattande forskning på alla viktiga delar av företag eller organisation. När du har organiserat denna data och utvärderas det, din rapport måste gå över de stora delarna av organisationen, och vilka som är för närvarande lönsamma och vilka som inte. Du bör också ge idéer för att förbättra dessa komponenter i din rapport.

Instruktioner

• Börja rapporten med ett "Mål"-avsnitt, där det huvudsakliga syftet med betänkandet. Detta bör också ange vilka komponenter i organisationen du täcker, till exempel, infrastruktur, teknologi kostnader eller affärsprogram.

• Skapa ett annat avsnitt som har en sammanfattning av slutsatserna i rapporten. Detta ska kortfattat gå över resultaten av rapporten och den allmänna slutsatsen från dina data.

• Lista de viktigaste resultaten i dina data för varje komponent som du omfattas av rapporten. Efter notering dina fynd för varje komponent, skapa ett "Rekommendationer" avsnitt där du berätta mer om hur man förbättrar dessa komponenter av företaget.

• Ingå i betänkandet med en finansiell analys förklarar genomförbarheten av era rekommendationer och inverkan de skulle har på företaget. Föreslå en övergångsplan där företaget skulle gradvis genomföra dessa förändringar under en 12-månaders period per betänkandets rekommendationer.