mynewspapers.net

Hur man skickar e-post med Excel 2007 VBA

Hur man skickar e-post med Excel 2007 VBA


Visual Basic for Applications (VBA) är vanligt att automatisera rutinuppgifter i Microsoft Office-program. Skicka ett e-postmeddelande från Microsoft Excel 2007 är med VBA användbart i fall när du behöver kontinuerligt e-post de senaste data i en Excel-arbetsbok. I några steg kan du skriva kod för att enkelt automatisera uppgiften att skicka e-post via Microsoft Outlook.

Instruktioner

• Starta Microsoft Office 2007 och välj fliken "Utvecklare" Klicka på "Visual Basic" och välj "Verktyg". Klicka på "Referenser" check "Microsoft Outlook 12,0 Object Library" och välj "OK".

• Skriv följande för att skapa en ny sub: Sub sendEmail() Tryck på "Enter".

• Skriv följande för att skapa dina variabler: Dim oLookApp som Outlook.Application Dim oLookMail som Outlook.MailItem

• Skriv följande för att tilldela outlook-objektet och skapa en ny e-post: Ange oLookApp = nya Outlook.Application Set oLookMail = oLookApp.CreateItem(0)

• Skriv följande för att definiera variabler för din e-post: med oLookMail. = "[email protected]" till. Angående = "Arbetsboken". Body = "Jag e-posta den här arbetsboken..". Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName .send slutet med

• Utföra din sub till e-post den aktuella Excel-arbetsboken.