mynewspapers.net

Hur man skapar ett normalförfarande

Hur man skapar ett normalförfarande


Du kan skapa ett normalförfarande för att ställa in en enhetlig kod för svar på alla planerade situationer. Normalförfarande eller SOP, är en term som används för att beskriva en rad åtgärder sanktionerade av ett auktoritativt organ. Manualer för standardrutiner ökar politik följs genom att tillhandahålla utbildningsmaterial och en på plats referensguide. Forskning varje situation fullt ut för att skapa ett normalförfarande som minskar totala risken samtidigt öka kundnöjdheten lojalitet och medarbetare.

Instruktioner

• Skriv ner situationen som du skapar ett normalförfarande svar. Inkludera specifika detaljer och variationer på den situationen som du avser att täcka i SOP.

• Intervju företag myndigheter om hur de vill ha denna särskilda situation ska hanteras på varje nivå av operationen. Göra detaljerade anteckningar och ställa frågor om alla områden i standardrutinerna som de beskrivs till dig. Sätt personliga tankar och åsikter i samtal om ärendet enligt din personliga nivå av komfort med auktoritet i fråga.

• Skapa en mångfacetterad normalförfarande bygger på intervju med ledningen. Innehålla specifik information om rapportering ansvar och befälsordning i betänkandet grundläggande processuella. Utkast till en lättförståelig flödesschema som skriver ut den utlovat handlingsplanen.

• Diskutera den föreslagna normalförfarande med några eller alla de människor som det kommer att påverka värva sin insikt i frågan. Ta anteckningar så att de vet att du lyssnar och se till att spela in några idéer som du känner kan förbättra politiken.

• Typ och skriva ut ett utkast av den stegvisa normalförfarande som speglar allt du har lärt av forskningen. Presentera guide till etableringen för godkännande med förklaringen att det är ett utkast och du skulle uppskatta hjälp med revideringar.

• Samla de reviderade versionerna av SOP. Granska kommentarer och göra lämpliga ändringar till normalförfarande så nästa utkastet kommer att godtas.

• Kör det slutliga förslaget till normalförfarande ledningen innan du skriver ut kopior för dem regleras av politiken. Skicka e-post om nya SOP och be att det läses.