mynewspapers.net

Hur man skapar ett medlemskort med successiva numreringSpara pengar genom att skriva ut ditt medlemskort med hjälp av Microsoft Excel och Word grundfunktioner. Ge varje medlem ett unikt identifieringsnummer som hjälper dig att spåra varje medlems aktivitet och betalning historia. Skapa dessa FN-nummer med successiva numrering som du tilldelar varje ny medlem identifiering nummer ett högre än den tidigare medlem nr. Du behöver inte börja på den successiva med en. Börja på varandra följande numrering på 1 000 om du vill att varje medlemskort att visa ett fyrsiffrigt medlemskap ID-nummer.

Instruktioner

• Öppna Excel och skapa ett nytt kalkylblad med namnet företrädare för din organisation. Lämna kolumn A tom. Börjar med kolumn B, skapa en kolumn för varje typ av information om medlemskap. Namn den översta cellen i varje kolumn enligt dess informationstyp. Till exempel skapa en kolumn för "förnamn," en för "efternamn," en för "telefonnummer" och en för "e-postadress." Skapa en ny rad för varje medlem och skriver att Medlemmens personuppgifter i de matchande kolumnerna.

• Skriv rubriken "Medlem nummer" till Cell A1. Ange den första medlemmen i kalkylbladet ett medlemsnummer. Ange detta nummer i cellen A2 tillsammans med resten av medlemmens personliga information. Ge den andra medlemmen nästa på varandra följande nummer och skriv detta nummer i Cell A3. Skriv exempelvis 1001 i Cell A2 och 1002 i Cell A3.

• Markera cellerna A2 och A3 med musen. Med celler fortfarande markerat, flytta musen över till det nedre högra hörnet i Cell A3 till ett plustecken ("+") former. Tryck ner på musen och dra det hela vägen ner förbi den sista medlemsraden. Detta kommer att skapa successiva numrering för varje medlem. Spara kalkylbladet.

• Öppna "koppla dokument" i Microsoft Word. I vissa versioner av Word, välj "Brev och utskick" från menyn bomma till "Verktyg". Klicka på alternativet "Koppla dokument" eller "Guiden Koppla dokument" från nästa meny som visas. I senare versioner av Word, välj "Starta koppling" från fliken utskick och klicka på "Steg för steg-guiden Koppla dokument." Kopplingsprocessen är i princip densamma för alla versioner av Word, kan vissa versioner har vissa skillnader.

• Välj "Etiketter" som dokumenttyp. Klicka på "Nästa" för att fortsätta. Klicka på "Alternativ" för att öppna menyn "Alternativ" i fliken "Välj startdokument". Välj "visitkort" att skapa medlemskort som mått av vanliga visitkort. Klicka på "Nästa".

• Under "Välj mottagare" väljer "Använd en befintlig lista". Tryck på "Bläddra" och välj Excel-medlemskap kalkylbladet du skapat. Välj "Blad1" i urval av bord. Detta öppnar en lista med mottagare att förhandsgranska. Tryck på "OK" för att bekräfta.

• Anpassa provet etiketten som ska fungera som en mall för alla medlemskort. I vissa versioner av Word är prov etiketten den första etiketten i bladet. Ange namn och adress er organisation tydligt överst på kortet. Skriv orden "Medlemskort" i fetstil i centrum av kortet.

• Flytta din mus över till området på kortet där du vill att personlig information infogas. Klicka på länken "Mer objekt" på skärmen "Ordna dina etiketter" att lägga till personlig information från Excel-kalkylbladet i medlemskort. I vissa versioner av Word ska du klicka på "Skriv & Infoga fält" från fliken utskick i stället. Markera Excel kolumnnamnet i popup-menyn Infoga den bit av data i varje medlems kort. Markera fältet "Medlem nummer" Infoga de på varandra följande nummer i varje medlems kort.

• Klicka på "Nästa" för att förhandsgranska medlemskort. Detta skapar ett medlemskort för varje medlem med medlemmens personuppgifter visar upp på sitt kort. I vissa versioner av Word innan du förhandsgranskar kommer att du behöva klicka på "Uppdatera alla etiketter" i avsnittet "Replikera etiketter" för att skapa medlemskort för alla medlemmar baserat på kortmallen du definierat och i stället för att klicka på "Förhandsgranska", på "Sammanfoga" för att fylla varje visitkort med varje medlems uppgifter.

• Tryck på "Nästa" och sedan "Print" att skriva ut medlemskort. Markera "Alla" att skriva ut kort för alla medlemmar. Skär de utskrivna arken i individuella medlemskort och laminat för en professionell touch.