mynewspapers.net

Hur man skapar en kodex för uppträdande mall

Hur man skapar en kodex för uppträdande mall


Skapa en kodex för uppträdande mall för din organisation kan utveckla från egna kärnvärden uttalande eller från källor i liknande organisationer. "Dina barns athletic team har till exempel antagligen några ganska grundläggande kärnvärden, som"sportsmannaanda"och"teamwork". Utveckla en uppförandekod från dessa värden är en jämförelsevis lätt och givande erfarenhet.

Instruktioner

Hur man skapar en kodex för uppträdande mall

• Undersöka kärnvärden eller verksamhetsmål för din organisation. Om du inte har en, är det värt att skapa en, eller åtminstone brainstorma nyckelvärden som du vårda.

• Översätta dina värden till praxis. Exempelvis om du värdesätter "kundservice", inkludera mallen element som "svara snabbt på kundklagomål."

• Jämföra din kod för uppförande mall som de som används av liknande organisationer. Dessa finns vanligen på webbplatser. flera exempel finns i avsnittet referenser och resurser nedan.

• Fördela din uppförandekod i hela din organisation. Beroende på storleken på din organisation, kan du bryta upp denna process i några etapper tillåter medlemmar att ge input på innehållet i uppförandekoden som det har utvecklats.