mynewspapers.net

Hur man skapar 3D-former på papper

Hur man skapar 3D-former på papper


Att veta hur man rita 3D-former i dina bilder kommer att medföra realism, skärpedjup och konsistens på ritningar. Börja med en horisontlinjen och lära sig att rita grundläggande figurer ur olika perspektiv.

Instruktioner

• Rita en vågrät linje på papperet med en penna och linjal. Detta kommer att kallas horisontlinjen. Rita en prick någonstans på horisontlinjen, kallat Gränspunkt.

• Rita en rektangel antingen ovanför eller nedanför horisontlinjen. Se till att toppen och botten av rektangeln är parallella med horisontlinjen. Dra en linje från horisontpunkten till hörnet av rektangeln. Gör samma sak för de andra tre hörn.

• Rita mer lådor över och under horisontlinjen för praktiken. Ändra måtten för rektanglarna och experimentera.

• Rita en annan horisontlinjen, denna gång med två försvinna pekar. Placera en punkt i varje ände av linjen för att skapa en "två punkt perspektiv."

• Rita en lodrät linje under horisontlinjen. Rita två linjer från varje vanishing point, ansluter till toppen och botten av den vertikala linjen. Rita två mer vertikala linjer, en på varje sida av den ursprungliga vertikala linjen, mellan de ursprungliga konstruktion linjer du bara drog. Anslut upp i den vänstra raden till höger horisontpunkten. Ansluta upp på den av raden höger vänster horisontpunkten. En ruta bör vara synlig via två-punkt perspektiv.