mynewspapers.net

Hur man ska hantera ett brev till flera läkare

Hur man ska hantera ett brev till flera läkare


I en värld av affärs- och akademiker finns etikett att följa och regler att leva av. Medan adressering en grupp läkare, "fel" sätt inte kommer att resultera i brevet i papperskorgen, men det verkligen inte kommer att tjäna dig några bonuspoäng. När du skriver ett brev till flera läkare, måste du ta itu med varje läkare på kuvertet och inuti bokstaven. Du bör också ta upp gift läkare olikt än ogifta läkare.

Instruktioner

• Börja med läkarna på kuvertet. Skriv varje läkarens fullständiga namn, med "Dr" före förnamnet, oavsett om läkarna är gifta eller inte. T ex, för doktor Jason Smith och läkare Jane plommon, adress för dem som "Dr Jason Smith och Dr Jane Plum."

• Adress gift läkare--två läkare som är gifta med varandra--inuti bokstaven börjar med "Kära läkare." Skriv antingen mannen eller kvinnan, följt av förnamnet på den kvarvarande maken och sedan parets efternamn förnamn. Till exempel för att hantera läkare Bill Ham och doktor Jill Ham, skriv "Kära läkare Bill och Jill skinka"

• Hantera flera läkare--som inte är gifta med varandra--genom att börja med "Bästa". Skriv "Dr," följt av varje läkare 's första och sista namn. En "Dr." bör föregå varje läkares namn. Till exempel, om du adressering läkare Jack Gill, läkare Suzy tills och läkare Timothy mynta, skulle du skriva "Kära Dr Jack Gill, Dr Suzy Till och Dr Timothy Mint."