mynewspapers.net

Hur man ska hantera ett brev till brigadgeneralEn viktig färdighet för brev författare är etikett. Att ge rätt form av adress när du skriver ett brev till någon med en titel eller en plats, är viktigt att se till att brevet får den rätta uppmärksamheten, eller faktiskt ens når mottagaren. Medan "sir" allmänhet räcker i bör talad adress inom militära cirklar, beställt militär personal behandlas av deras korrekta placering i skriftlig kommunikation. Adress för en brigadgeneral skiljer sig från adressering av brevet till hälsning.

Instruktioner

• Inkludera mottagarens adress på den vänstra sidan av skrivelsen. När det gäller brigadgeneral som tjänstgör i den amerikanska armén, är rätt form av adress Brig. Gen.(name), amerikanska armén.

• Fyll i resten av adressen. Skriva den brigadgeneral titel/position nedan. Till exempel; "Chef, Fort Richardson, AK." Skriv postadress.

• Skriva din hälsning till brigadgeneral. I detta fall kan du lämna ut deras namn och fullständiga titel förkortad till: Kära allmänna (efternamn.)