mynewspapers.net

Hur man ska hantera en katolsk prästTermen "pastor" är en vanligt förekommande titel inom de flesta protestantiska grenar av kristendomen. I katolicismen är motsvarande en pastor en präst. Mycket som pastor innehar präst ansvar leder en lokal kyrka. När du adresserar en präst, bör du följa vissa traditionella riktlinjer som anger ett uttryck för respekt. Du kan implementera dessa riktlinjer om du adresserar katolska prästen i person eller skriftligen.

Instruktioner

• Ring en präst "Far" eller "kyrkoherde fader" när man behandlar honom ansikte mot ansikte. Många människor använder termen "Fader" tillsammans med mannens förnamn, som "Pappa Luke." Detta kan anses felaktig, så det är bäst att fråga prästen vad han föredrar innan du använder en informell adress som denna.

• Adress brev med titeln, "The Reverend fader," följt av prästen 's första och sista namn.

• Börja ett brev av handstil, "Kära fader", eller "pastor fader," följt av efternamnet på prästen.