mynewspapers.net

Hur man sätter Kindle böcker manuellt på min Android-telefon

Hur man sätter Kindle böcker manuellt på min Android-telefon


Amazon.com extended bekvämligheten med "eBook" med införandet av Kindle trådlös läsning enhet. Med den här transportabel anordning, kan Kindle böcker köps, hämtas och läsa nästan var som helst. Samma funktionalitet kan hittas på Android smarta telefoner med programmet "Kindle för Android". Denna gratis app kan laddas ner från Android Market eller Amazon App Store, och sedan Kindle e-böcker kan laddas till Android telefonen för bekväm läsning från valfri plats.

Instruktioner

• Hämta Kindle för Android app från Android Market eller Amazon App Store om det inte redan är installerat på Android telefonen. Ansökan kommer att installeras automatiskt efter att nedladdningen är klar.

• Starta Kindle app på Android-telefon. En snabb kommer att visas under den inledande start begärande användarens e-postadress och lösenord som hör till deras Amazon.com konto. Ange informationen och klicka sedan på knappen "Registrera".

• Välj menyknappen i Android telefon.

• Välj "arkiverade objekt" från menyn att visa listan över Kindle böcker redan ägda eller väljer "Kindle Store" för att hitta en ny bok.

• Välj någon bokens titel i listan "Arkiverade objekt" och det kommer att hämtas till Android-telefon. Böcker inköpta från Android telefonen laddas ner efter köpet är klar.