mynewspapers.net

Hur man riveten en motorcykel kedja

Hur man riveten en motorcykel kedja


På motorcyklar med en bakre kedjan enhet har du två alternativ för att utföra kedja. Ett sätt är med en master link och klipp. Det andra sättet är genom nitning kedjan. Nitning ger en starkare koppling än med en ledar-länk.

Instruktioner

• Piggarna nitning länk i de två ändarna av kedjan.

• Sätta länk sidan av nitning länk över de två ändarna av master länken. Se till att det trycks ner så långt som det kan gå.

• Placera nitning verktyget över ett av stiften. Verktyget ska klämma på vardera sidan av ett av stiften.

• Snurra handtaget på verktyget nitning medurs tills det tar stopp.

• Upprepa steg 3 och 4 med andra PIN-koden.

• Metoden kräver två personer. Placera ledar länken i kedjan efter de två första stegen i avsnittet ovan.

• Håll tunga hammaren tätt mot baksidan av ett av stiften.

• Placera nitning föraren eller peening punch mot stiftet med tunga hammaren på baksidan och hammer nitning drivrutin eller peening punsch med mindre hammaren. Gör detta tills PIN-koden har vuxit över länken.

• Upprepa steg 2 och 3 för andra stift.