mynewspapers.net

Hur man rensa ut en halspulsådern blockering

Hur man rensa ut en halspulsådern blockering


Rengöring ut en halspulsådern innebär ett kirurgiskt ingrepp som kallas en carotid endarterectomy. Förfarandet är normalt anges när det finns mer än 70 procent blockering i artären. Rengöring artären är avsedd att minska risken för stroke. Operationen genomförs av en kärlkirurg medan patienten är under narkos.

InstruktionerKärlkirurg snitt öppna sidan av halsen och isolerar halspulsådern, lätta det frånsett andra blodkärl, nerver och muskelvävnad.Halspulsådern är stängd med klämmor att förhindra blödning. En stent kan användas för att kringgå artären medan den öppnas och sedan rengörs.Endartärektomi innebär exakt skrapning av den artär inredning att ta bort blockeringen, som normalt är ett plack som bildas av lipider (olösliga fetter), triglycerider (en kemisk form av fett) och kolesterol. Rökning, är kost och högt blodtryck trodde till vara gemensamma faktorer som bidrar till halspulsådern sjukdom.Artär klämmorna tas bort och hals snittet sys.Kirurgen sutures patientens hals och patienten är in på sjukhus i tre till fyra dagar för återhämtning för att övervaka framstegen och mäta framgången för operationen.