mynewspapers.net

Hur man rengör en Diesel TankÖver tiden, kommer diesel bränsletank ackumuleras slam, vatten och skräp, förnedrande prestanda och kontaminerande i dieselbränsle. Rengöring behållaren regelbundet, minst en gång om året kan förhindra sådan förorening och försämring. En ren diesel fuel tank kommer att resultera i bättre prestanda av fordonet.

Instruktioner

• Pump diesel tanken med din pump för flytande utvinning eller öppna avloppet när tanken är låg för att ta bort alla återstående bränsle. Du vill pumpa eller tömma dieselbränsle till din lagring behållare för säker lagring. Om du är osäker på hur du använder din bränslepump utvinning, se bruksanvisningen.

• Blanda din kemiska rengöringsmedel för diesel bränsletankar enligt tillverkarens instruktioner och lägga till renare i din diesel bränsletanken.

• Pumpar ut alla slam från tanken med din utvinning pump och Lägg den i en separat diesel förvaringsbehållare.

• Fyll din tank med rent dieselbränsle av slam och överblivna diesel du bort från tanken. Du kommer att behöva kontakta din land regeringen för att fråga om omhändertagande av dieselbränsle och avfall. Förfaranden varierar mellan olika jurisdiktioner.