mynewspapers.net

Hur man registrerar en tjänstens huvudnamn (SPN) med en SQL Server Agent

Hur man registrerar en tjänstens huvudnamn (SPN) med en SQL Server Agent


Registrera ett tjänsthuvudnamn (SPN) för din Microsoft SQL Server för att tillåta tjänstkonton och användarna att både hitta servern och autentisera till den med Kerberos-autentisering. Samtidigt som administratörer utför vanligtvis denna konfiguration för SQL Server-tjänstkontot, möjliggör gör det av SQL Server Agent kontot problemfri autentisering för jobb, bildskärmar och andra automatiseringsuppgifter på servern.

Instruktioner

• Konfigurera SQL server för att använda ett domänkonto för SQL server agent. Skapa ett konto i Active Directory-användare och datorer för SQL Server agent, och sedan använda SQL Server Configuration Manager för att ändra kontot "Logga in som..." för SQL Server Agent till domänkontot.

• Konfigurera tjänstens huvudnamn. Öppna en kommandotolk med ett domänkonto med behörighet för att ändra kontot SQL Agent. Skriv kommandot "setspn-ett MSSQLSvc / < SQLAgentAccount >: 1433 < domain\SQLAgentAccount >," där < SQLAgentAccount > är namnet på det SQL Server Agent kontot och < domain\SQLAgentAccount > är namnet för domänen som föregår det på.

• Bekräfta konfigurationen av SPN genom att ange kommandot "setspn -l < SQLAgentAccount >," där < SQLAgentAccount > är namnet på domänkontot som används av SQL Server Agent.

• Starta om SQL Server Agent på SQL-servern.