mynewspapers.net

Hur man programmerar en Karr nyckellösa fjärrkontroll

Hur man programmerar en Karr nyckellösa fjärrkontroll


KARR är ett varumärke av nyckellösa fjärrkontroller för fordon. Keyless remote fob måste programmeras med sitt fordon för att fungera korrekt. Lyckligtvis programplaneringsprocessen är enkel och lätt att göra på egen hand, utan bekostnad av att ha en bil återförsäljaravtal programmera fjärrkontrollen.

Instruktioner

• Få in i din bil, sätter nyckeln i tändningslåset och starta bilen.

• Starta bilen på och av med knappen unprogrammed tre gånger. Ditt dashboard display ljus blinkar en gång och ditt horn piper när när du har gjort detta.

• Tryck och håll ner mittenknappen på din KARR nyckelbrickan, medan det i tändningen med bilen påslagen, i tre sekunder.

• Upprepa steg 2 och tryck sedan och håll ned någon av de två extra knapparna på din keyless inresa i tre sekunder.

• Stänga av bilen, ta bort nyckeln och få ut av ditt fordon. Testa din KARR nyckelbricka för att se om din keyless entry remote fungerar.