mynewspapers.net

Hur man överför en Excel e-postadress till Lotus Notes

Hur man överför en Excel e-postadress till Lotus Notes


Excel kommer att konvertera en e-postadress till en klick-möjlighet länk. Ibland är det nödvändigt att kopiera denna e-postadress i Lotus Notes (eller ett annat e-postprogram) att lägga till dina kontakter.

Instruktioner

• Öppna Excel. Välj den e-postadress du vill överföra.

• Tryck på "Ctrl-C" kopiera e-postadress.

• Öppna Lotus Notes. Klicka på menyalternativet för "File" och välj "New Contact". I dialogen fönstret som öppnas, markera fältet märkt "e-postadress" och tryck "Ctrl-V" att klistra in den e-postadressen i.

• Öppna Excel-arbetsbok med en lista över e-postadresser du vill importera.

• Klicka på knappen "Kontor" i Excel och välj "Spara som" från menyn.

• Välj kommaavgränsade värden (*.csv) fil format nedrullningsbara på menyn som visas. Klicka på knappen som säger "Spara."

• Öppna Lotus Notes. Klicka på menyalternativet "File" och välj "Importera".

• Välj "Bläddra" från menyn. I den dialogruta som visas, väljer du CSV-filen du skapade tidigare. Välj "Öppna" i dialogrutan.