mynewspapers.net

Hur man överför egendom till ett barn

Hur man överför egendom till ett barn


Åldrande vuxna som flyttar till en anläggning för pensionering kan besluta att överföra egendom de äger till sina barn. Det finns ingen anledning att anställa en advokat eller titel fastighetsbolag att slutföra överföringen, eftersom det lätt kan själv beredd och arkiverat för en bråkdel av kostnaden. Eftersom quitclaim gärningar kan hittas på nätet för liten eller ingen kostnad, kan överföra egendom till ett barn kompletteras juridiskt och ekonomiskt.

Instruktioner

• Kontrollera om egenskapen fortfarande har en inteckning eller ägs helt och hållet. Om huset, husbil eller ledig mark har en inteckning ansluten till den som inte har betalats i sin helhet, kommer barnet får fastigheten att behöva betala av det nuvarande inteckningen, eventuellt genom att säkra ett lån genom ett finansiellt institut innan överföringen kan vara klar.

• Fyll en quitclaim gärning. En quitclaim gärning, även känd som en gärning av release, används för att överföra ägandet från den ena parten (kreditkortsutfärdaren) till en annan (stipendiat), släppa alla rättigheter kreditkortsutfärdaren har till egenskapen. Quitclaim gärningar, som kan genomföras snabbt, är enkelt och billigt, perfekt för situationer när parterna har nära föreningar, enligt Quitclaim.com.

• Registrera dådet framför en notarie. Efter undertecknandet dådet, måste notarie underteckna och stämpla dådet med hans notarius publicus sigill att beteckna han bevittnade signaturen. I vissa stater, kan ytterligare vittnen behöva underteckna handlingen innan det ska vara giltigt.

• Fil dådet. Notarie handling måste lämnas med poster landkontoret där fastigheten är belägen för att slutföra överföringen egendom.

• Följa upp med pappersarbete. Efter quitclaim dådet har registrerats med länet, kan det skickas till kreditkortsutfärdaren, stipendiat eller båda parter. Barnet, eller stipendiat, bör kontakta poster landkontoret för dådet har mottagits och arkiverat.