mynewspapers.net

Hur man mäter tonhöjd på båten Propeller

Hur man mäter tonhöjd på båten Propeller


Propellern tonhöjd mäts i hur många inches vidarebefordra propellern flyttar båten varje gång det gör en fullständig revolution. Om planen är för stor, båten kommer att "släpa ner"; om planen är för liten, är båtens motor igång på stora öppna spjäll-- och går ingenstans. Mäta tonhöjden tar lite mer än en gradskiva att kontrollera dess vinkel, även om det är nödvändigt. Efter det tar det bara lite av matematik för att vända den vinkeln, kallas "pitch vinkeln," i pitch...

Instruktioner

• Håll en snickare torget horisontellt över centrum av ett blad. Hålla en gradskiva under torget så att nedre kanten av gradskiva är parallell med propelleraxeln. Läsa och spela in den vinkel som bildas av snickarens square. Eftersom planen vinkeln är vinkeln på bladet med avseende på planet av rotation, subtrahera denna vinkel från 90 med din miniräknare. Om du mäter vinkeln mellan ansiktet på bladet och propelleraxeln som 68 grader, då 90-68 = 22 grader. Resultatet är pitch vinkeln, 22 grader i det här exemplet.

• Mäta propellernav, utvändiga bredd över slutet av navet, med ett måttband. Mät längden på ett blad. Multiplicera längden på bladet med två och Lägg till bredden på propellernav. Detta är diametern på den cirkel inskriven av propellern som det visar. Dividera detta med två för att bestämma radien av propellern. Om diametern på cirkeln propeller är 12 inches, då radien är 12/2 = 6.

• Använd din räknare för att bestämma tangenten till den pitch vinkel (tangenten till 22 grader är 0.404). Multiplicera detta med två. (2 x 0.404 = 0.808) Multiplicera igen med 3,14 (pi): 3,14 x 0.808 = för att få 2.537. Multiplicera (återigen) med radien av propellern: 2.537 x 6 = 15.222. Tonhöjden för en propeller anges alltid i närmaste heltal, så planen är 15.