mynewspapers.net

Hur man mäter syrehalten i kroppen

Hur man mäter syrehalten i kroppen


Färgen på hemoglobinet i ditt blod ändras beroende på hur mycket syre det bär. Om det är utfiskad av syre visar det mörka röda eller lila. När det är rik med syre är det ljust röd. En pulse oximeter använder en ljuskälla och en ljussensor för att bestämma mängden syre i blodet. Pulse oximeter lyser ett ljus genom fingret eller örsnibben och sensorn som är på andra sidan av ditt finger eller örsnibben ger en signal som används för att beräkna din syre i blodet.

Instruktioner

• Anslut sensor klippet till rutan pulse oximeter kontroll.

• Anslut pulse oximeter ventilskåpet till ett eluttag.

• Tvätta händerna för att ta bort all smuts, blod och alla andra frågor som kan störa överföringen av ljus. Ta bort eventuella nageln polska som du kan vara klädd.

• Klipp sensorn på pekfingret.

• Slå på pulse oximeter.

• Läs syrehalten i blodet på displayen. Mängden syre i blodet är en indikator på mängden syre i kroppen.