mynewspapers.net

Hur man mäter din bas kurva & Diameter

Hur man mäter din bas kurva & Diameter


Bas kurva och diameter är termer som används av optiker och andra ögat-och sjukvårdspersonal att mäta dina ögon och passar dig med rätt kontaktlinser. Bas kurvan är ett mått på kurvan för kontaktlinser och diameter är ett mått på diametern på kontaktlinser. Båda dessa mätningar härrör från dimensionering av din hornhinnor. Optiker använde keratometry för att mäta din hornhinnor, men idag noggrannare analyser används kallas hornhinnans topografi analys.

Instruktioner

• Slå på hornhinnan humanist, och vänta tills skålen tänds och mönstret av koncentriska ringar visas inuti.

• Sitta framför instrumentet och placera din panna mot baren och hakan i hållaren. Justera den bar och/eller innehavaren genom att vrida på spakarna ovan eller under enheten.

• Hålla huvudet stilla några sekunder medan den hornhinnan humanist fungerar. Maskinen fokuserar koncentrisk ring mönstret på baksidan av din hornhinnor och återspeglar bilden tillbaka till en placido disk i maskinen.

• Ta bort huvudet och skriva ut rapporten genereras av hornhinnan humanist. En topografisk karta över din hornhinnor ska skrivas ut tillsammans med din bas kurva och diameter mätningar.