mynewspapers.net

Hur man löser en antika pussel Ring

Hur man löser en antika pussel Ring


Antika pussel ringar är favorit ansikten bland dem som gillar pussel. I dessa pussel, flera band är förreglad och du har till räkna ut hur att manipulera dem för att göra en ring med en antik design. Dessa pussel finns i flera varianter, men om du kan behärska vissa principer du kan lösa alla antika ring pussel.

Instruktioner

• Leta upp utanför band. Du kan berätta vilka band hör hemma på utsidan eftersom de kommer att ha rundade kanter. En fyra-band pussel kommer att ha två utanför band och en åtta-band pussel kommer att ha fyra.

• Håll utanför banden mellan tummen och pekfingret på vänster hand. De knutna delarna av band ska peka från varandra. Manipulera insidan banden så att de alla hänga från deras knop.

• Med din högra hand, vänds insidan musikband och sätta dem i vänster hand. De band du håller redan nu ska hänga ner medan insidan band sitta i din hand.

• En twist av insidan banden så att dess Knut låses den andra i bandet. (Om du har en åtta-band ring kommer du att arbeta med par band istället för enda band.) Du kan behöva vrida medurs eller moturs. Om du inte kan vrida bandet alls, återgå till steg 2 och orient insidan banden annorlunda. Vid denna punkt, utanför banden ska hänga men fångas mellan insidan band.

• Lek med banden utanför en i taget tills du hittar en som roterar. Rotera den så Knut kan interlock med insidan band.

• Roterar andra utanför bandet på plats att slutföra ringen. Om du har en åtta-band ring måste arbeta med flera utanför band.