mynewspapers.net

Hur man läser om Check Engine koder på en 1997 kavajOm "check-engine" koder på din 1997 Chevy kavaj kan läsas med hjälp av SUV: s system för omborddiagnos eller OBD-systemet. Detta system samlar in och lagrar viktiga data om felkoder och systemdiagnostik av bilens prestanda. När bilen inte är igång ordentligt, kanske du märker check-engine lampan tänds. Detta är en tydlig indikation på att du måste serva din kavaj. Men först måste du veta hur man läser "check-engine" koder.

InstruktionerLeta upp den öppna porten på din kavaj till vänster på panelen huvudsäkring. Detta är diagnostiska porten som kommer att acceptera OBD-scan tool kontakten.OBD-verktyget ansluts via den öppna OBD-porten.Vrid tändningen, men inte starta motorn.Aktivera verktyget OBD och vänta på "OK" att visas på skärmen. Sedan stänger du av verktyget och stänga av tändningen.Tryck på "Menu" på verktyget. Bläddra igenom alternativen tills du kommer till "Lagrade koder." Välj alternativet "Lagrade koder" från menyn och Använd det kavaj servicehandboken för att översätta den numeriska koden på skärmen.