mynewspapers.net

Hur man läser noter för nybörjare

Hur man läser noter för nybörjare


Vokal och instrumental musik studenter måste lära att ordentligt läsa ett ark av musik för att ordentligt spelar eller sjunger ett musikaliskt urval. Under musikaliska tävlingar, du kommer ofta att behöva "sight läsa" ett ark av musik som du aldrig sett förut. Onödigt att säga bodde att om du inte är bekväm med att läsa ett partitur, din musikaliska resa kan vara mycket kort. Som nybörjare, behöver du inte oroa de mellanliggande och avancerade nivåer av noter läsa. Du behöver bara känna och träna grunderna.

Instruktioner

• Lära sig den musikaliska alfabetet, A, B, C, D, E, F & G.

• Komma ihåg namnen på de linjer och utrymmen för "Klav" och "Basklav." Namnen på raderna för klaven är E, G, B, D och F. Namnen för klav utrymmen är F, A, C och E. Ett enkelt sätt att komma ihåg klav raderna är att använda bokstäverna som en akronym för "Varje bra pojke gör bra." Klav utrymmena är lätt att komma ihåg eftersom bokstäverna stava "Ansikte." Namnen på raderna för basklav är G, B, D, F, och A. Namnen för basklav utrymmen är A, C, E och G. Du kan använda meningen, "Bra pojkar göra fina alltid" att minnas basklav raderna. Använd meningen "Alla kor äter gräs" att komma ihåg utrymmen för basklav.

• Bekanta dig med hörsel och sjunger planen för alla musikaliska noter genom att lyssna på musikaliska skalor. Motiveringen för detta är att om du vet vad en not låter som, du kan sjunga rätt tonhöjd när du se anmärkning på ett ark av musik.

• Lär dig notvärde för alla de olika anteckningar visas vanligen som en början musiker. Detta inkluderar "Hela anteckningen," "Halv anteckning," "Fjärdedelsnot," "Åttondelen noterar" och "Sextonde not." Hela anteckningen är lika med två halv anteckningar. Halv anteckningen är lika med två kvartstoner. Fjärdedelsnot är lika med två åttondelar och åttondelen noterar är lika med två sextonde anteckningar. Det finns mer avancerade notvärden. Men som nybörjare kan du fokusera på de grundläggande notvärden.

• Studera de olika "tid signaturerna" se till att du vet hur du tilldelar varje not som är på musikaliska personalen rätt notvärde. När du läser en taktbeteckning, anger högsta siffran hur många beats är i varje åtgärd. Nedre siffran anger vilken Obs blir 1 full beat. Till exempel i 3/8 taktbeteckning, det finns 3 slag per åtgärd och åttondelen noterar får 1 beat. I 4/4 taktbeteckning, det finns 4 slag per åtgärd och fjärdedelsnot får 1 beat.

• Metoder att hålla rytmen genom att trycka på din fot. Varje gång foten träffar marken är en slå. När din fot går upp och ner fyra gånger, som är längden hela anteckningen. När din fot går upp och ner två gånger, är det längden på en halv anteckning. Upp och ner en gång är motsvarigheten till en fjärdedelsnot. Varje gång din fot går ner och upp är det motsvarande två åttondelar.

• Bekanta dig med volym markeringar på ett notblad. Till exempel, om du ser ett "P" betyder det spelar eller sjunger musik slappt. Om du ser ett "F" betyder spelar musik högt. Ju mer Ps du ser den mjukare du spela/sjunga. De mer Fs du ser, desto högre du spela/sjunga.