mynewspapers.net

Hur man läser en multimetern dca

Hur man läser en multimetern dca


Multimetrar kan testa elektriska kretsar för att lokalisera problem eller kontrollera en krets för att ta reda på spänning och ampere. En digital multimeter anses mer exakt än en analog multimeter, eftersom den använder sitt eget batteri för att fungera. En analog mätare använder lite av elektriciteten i den krets som du testar. Men båda meter kan göra olika tester, inklusive likström ampere, eller DCA, och är lätta att läsa.

Instruktioner

• Slå på din multimeter. Ställa in ratten på framsidan av mätaren att mäta likström ampere; Det har oftast bokstäverna DCA eller ADC.

• Stick in kontakten i änden av den svarta multimetern kabeln i uttaget "COM". Stick in kontakten i änden av den röda multimetern sladden i Ma, eller "ma," uttaget.

• Sätta den motsatta änden av den svarta kabeln från mätaren till den negativa terminalen av den elektriska enheten du testar; den är märkt "-." Sätta den motsatta änden av den röda sladden från mätaren på den positiva Polen på enheten märkt "+".

• Titta på multimetern displayen. Displayen visar DCA från den elektriska enheten.