mynewspapers.net

Hur man läser en karta kompass

Hur man läser en karta kompass


Compass rose började dyka upp på kartor på 1300-talet. Ursprungligen användes för att diktera vindriktning, kompassen ökade också hjälper till att identifiera riktningar av objekt på kartan. Att veta dessa riktningar hjälper du vet vilket håll du resa för att komma fram till ditt resmål. Att veta hur man läser en karta kompass kan vara en användbar färdighet för både barn och vuxna.

Instruktioner

• Hitta kompassen på kartan. Det är oftast i ett av hörnen.

• Leta upp huvudlinjerna som löper horisontellt och vertikalt i centrum av kompassen. På kartan, norr är överst, södra är längst, öst är till höger och west är till vänster.

• Förstå riktad förkortningar. N står för norr, S står för söder, E står för öst och W står för väst.

• Överväga mer specifika instruktioner som anges på karta kompass. Nordost, förkortat NE, är mellan norr och öster. Sydost, förkortat SE, är mellan söder och öster. Nordväst, förkortat NW, är mellan norr och väster. Sydväst, förkortat SW, är mellan syd och väst.