mynewspapers.net

Hur man läser e-post med VBA

Hur man läser e-post med VBA


Att veta hur man läser e-post via en Microsoft Access-programmet använder Visual Basic for Applications (VBA) kan hjälpa dig göra program mer användarvänlig. Microsoft Access är en relationsdatabas management system används ofta för små, lokala databaser. Outlook är ett e-system ingår i Microsoft Office-paketet. VBA är ett datorprogrammering språk. I några steg, kan du lära dig och skriva VBA-kod för att läsa Outlook e-postobjekt.

Instruktioner

• Öppna Microsoft Access 2007. Klicka på "Databasverktyg" och välj "Visual Basic." Välj menyn "Verktyg" och klicka på "Referenser". Markera rutan bredvid "Objektbibliotek för Microsoft Outlook (versionsnummer)." Klicka på "OK".

• Kopiera och klistra in koden nedan i din nya modul. Koden kommer att läsa den "Inkorg" mappen i Microsoft Outlook e-post och Visa föremål och kroppen genom en meddelanderuta. Private Sub ReadOutlookMail() ange otlkApp = CreateObject("Outlook.Application") ange MAPISpace = otlkApp.GetNamespace("MAPI") Set otlkFolder = MAPISpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox) för varje MailItem i otlkFolder.Items MsgBox "ämne:" & MailItem.Subject & "kroppen:" & MailItem.body nästa MailItem End Sub

• Tryck på "F5" att köra din "ReadOutlookMail" subrutin.