mynewspapers.net

Hur man lär sig från Modern dans videor

Hur man lär sig från Modern dans videor


Modern dans är absolut en prestanda dans med sitt ursprung i slutet av artonhundratalet och början av nittonhundratalet intresse för fri dans. Till individuella och expressionistiska fokus för fri dans, modern dans till inslag av balett och jazz, samtidigt betonar känslomässiga uttryck. Läs vidare för att lära sig hur man lär sig från modern dans videor.

Instruktioner

• Få en grundläggande förståelse för modern dans. På grund av dess skiftande karaktär, inte kan du lära dig modern dans från en video ensam. En klass i modern dans eller ens i improviserade rörelse kan ge dig inblick i hur moderna dansare använder sina kroppar. Kontrollera med en lokal högskola eller universitet för klasser.

• Få moderna dansen videor. Det finns några instruktionsfilmer för dansare med viss erfarenhet av modern dans, men det finns många fler som bara innehåller moderna dansare utföra. Du kan lära av båda typerna.

• Följ med instruktionsfilmer. Dessa filmer oftast lära dig sätt att sträcka på kroppen och flytta till peka till en modern dans estetiska. Modern dans instruktionsfilmer kan också lära dig att utföra specifika modern danssteg och koreografera en rutin.

• Titta på moderna dansföreställningar på video noga, både i vanlig fart och i slow motion. Leta efter den grundläggande drag som du känner igen från din egen dans erfarenhet. Också blick för obekanta drag som du tror du kan göra. Du kan göra anteckningar eller skiss några av de drag att minnas dem.

• Rensa ut din dans/betraktande areal så du har gott om utrymme att röra sig, och dansa längs till en modern rutin på video. Du kan behöva Visa rutin några gånger innan du kan dansa till den. Om det är något du inte fysiskt i rutin, ersätta ett drag som du kan göra.

• Skapa din egen rutin när du kan dansa till video. Använda drag från videon som grund för din rutin, men Välj ett nytt musikstycke och ordna rörelserna på ett sätt som du känner bäst uttrycka musik.