mynewspapers.net

Hur man kör Onyx PosterShop med Windows XP 64

Hur man kör Onyx PosterShop med Windows XP 64


Viss förvirring kan uppstå över hur man installerar standard 32-bitarsprogram i en 64-bitarsversion av Windows. 64-bitars system kan emellertid köra program som är upp till 64 bitar, snarare än bara program som är 64 bitar. Med andra ord, är de flesta 32-bitars program (med undantag av vissa antivirusprogram) kompatibla med 64-bitars system. Onyx PosterShop, en 32-bitars program, kan installeras på Windows XP 64.

Instruktioner

• Öppna din webbläsare.

• Navigera till Onyx PosterShop hemsida.

• Klicka på ikonen "Produkter".

• Välj "VersionX10" från de "vilken produkt vill du hämta?" lista.

• Klicka på "Get Onyx ladda ner klienten."

• Hämta och öppna programmet. Om du ser en varningen popup-fönster när det gäller nedladdning av programmet, klicka på "Installera" till förbifartsleden.

• Välj (i den hämtade klienten) katalogen som du vill spara installationsprogrammet PosterShop.

• Välj den produkt du vill ladda ner.

• Klicka på "Start". Vänta tills nerladdningen att slutföra.

• Öppna programmet. Installera det genom att följa guiden installera instruktioner.