mynewspapers.net

Hur man kör en Boy Scout flagga ceremoni

Hur man kör en Boy Scout flagga ceremoni


En flagga ceremonin är en integrerad del av många Boy Scout möten. Nyckeln till en bra flagga ceremoni är den respekten och etikett visas mot flaggan. Färg vakten består vanligen av minst tre scouter i uniform. En scout står längst fram i rummet för att införa vakten och ge instruktioner. De andra två scouterna bära i landets flagga tillsammans med några andra flagg ska bokföras.

Instruktioner

• Ha en scout stå längst fram i rummet. Han ger instruktioner till färg vakten och publiken.

• Har scout säga: "Color guard, uppmärksamhet!" följt av "Publiken vänligen stiger." På denna punkt vänta tills alla står och färg vakten verkar vara redo.

• Har scout säger, "Color guard nuvarande färger." Färg vakten tar flaggorna till framsidan av rummet. När flaggan blir presentera publiken är det riktigt att scouten att säga, "Publik, hälsar flaggan." De i uniform kommer att ge den scout Salut, medan andra kommer att placera en hand över deras hjärta.

• Scouten säger, "Color guard, post färger." Landets flagga bokförs följt av sekundära flagg, vanligtvis en statligt flagga eller en trupp flagga.

• Scouten kommer att fråga publiken att gå med i recitera trohetseden. När recitationen är klar, säg ordet "två" betyder att det inte längre är nödvändigt att salute.

• Publiken kan nu att sitta och färg vakten avfärdas. Mötet kan genomföras som planerat.