mynewspapers.net

Hur man koppla slang & Regulator från en gasgrill

Hur man koppla slang & Regulator från en gasgrill


En gas grill regulator och slang församling styr flödet av propan från tanken till brännare inuti din grill. Regulatorn är en säkerhetsmekanism som stängs av automatiskt om det finns en paus i gasar fodrar. Över tiden, regulator och slang, som vanligtvis är permanent kopplade till varandra, kan bli slitna och kräver en ersättning, som finns på järnaffärer.

Instruktioner

• Sätta arbetshandskar att skydda händerna från vassa kanter på grillen. Stänga av gasen på propan tank, vrida reglaget ventilen medurs för hand tills tight.

• Skruva loss den svart koppel bifogas ventilspindeln på sidan av din propan tank, vrida moturs för hand. Om du inte planerar att ersätta hela slang och regulator församlingen, Använd inte tång eller andra verktyg för att lossa kopplingen, som är gjord av plast som kan spricka.

• Spraya korta skurar av kisel smörjmedel spray på mässing kopplare i andra änden av slang och regulator församling där apparatanslutningsdon ansluta till ventiler bakom brännare-kontroll knoppar. Vänta 10 minuter för smörjmedlet att lossa kopplare.

• Vrid roterande ringen på varje koppling moturs med tång för att koppla regulator slangen från grillen. Beroende på modell, kan du ha en två-slang regulator ansluten till två brännare eller en enda slang ansluten till grillen.