mynewspapers.net

Hur man koppla en Ice Cube Maker från vattenförsörjningen

Hur man koppla en Ice Cube Maker från vattenförsörjningen


Många kylskåp har en ismaskin inbyggd i frysen som automatiskt gör och doserar isbitar. Ismaskin är ansluten till en vattenförsörjning ventil, ofta belägna på väggen bakom eller bredvid kylskåpet. Vattenförsörjning ventilen ansluter till kylskåp vattenlinjen genom ett kopparrör vattenförsörjning linje. Om din ice maker fungerar inte längre, eller om du helt enkelt inte vill använda ismaskin, bör du koppla från vattenlinjen för att förhindra läckage.

Instruktioner

• Öppna frysen dörren och växla ismaskin till "Off" position. Om det finns ingen off strömbrytare, lyft den metall arm om du vill inaktivera ismaskin.

• Dra kylskåpet från väggen så att baksidan av kylskåpet är tillgänglig.

• Vrid ventilen vattenförsörjning till "Off" läge att stänga av vattentillförseln.

• Skruva loss muttern komprimering på slutet av kopparrör som säkrar koppar vattnet matarledningen till kylskåp vattnet matarledningen. Platsen i slutet av de båda linjerna i hink för att fånga något vatten.

• Skruva loss muttern komprimering på andra sidan av vattnet matarledningen, ansluten till vattenförsörjning ventilen.

• Ta bort vattenförsörjning ventilen. Tryck därefter kylskåpet tillbaka mot väggen.