mynewspapers.net

Hur man kan hänga Pull-Up barer från tak

Hur man kan hänga Pull-Up barer från tak


Hälsofrågor är viktigt. Med hem gymutrustning är bekvämt och kan spara bekostnad av medlemskap gym. De flesta gymutrustning står stilla och vilar på golvet. Dock fästen en pull-up bar till ditt tak. Eftersom du kommer att dra upp din kroppsvikt, är det viktigt att baren förblir säkert fäst vid reglarna i taket.

InstruktionerLokalisera reglarna i taket med en elektronisk regeldetektor. Koppla inte pull-up bar parallellt med en enda reglar. Springa bar över reglarna och säkra varje ände till en olika reglar. Detta kommer att öka barens strukturell integritet.Placera baren över reglarna och markera varje monteringsplats hål på barens fäste.Test passar din lag bultar genom att skjuta dem genom hålen i monteringsfästet. Använda de största fördröjning bultar du kan passa genom hålen. Dessutom, se till att lag bultarna är minst 3 inches lång.Borra hål med en handborr som är ungefär halva diametern i ditt lag bultar. Borra dem minst 3 inches djupt.Placera hakparentesen pull-up bar mot taket och rada upp hålen. Om det behövs, har en vän som håller baren på plats.Tråd varje lag bulten i reglar så långt du kan med fingrarna. Säkra rätt uttag på din ratchet för bult huvudet och köra bultarna i reglar med uttag och ratchet.