mynewspapers.net

Hur man jämför & kontrast vaskulär & Nonvascular växter

Hur man jämför & kontrast vaskulär & Nonvascular växter


Kärlväxter har specialiserade celler och strukturer som tillåter dem att transportvatten och näringsämnen i hela växten, medan nonvascular växter är främst beroende av osmos för vatten. Nonvascular växter måste bo i vatten medan kärlväxter kan växa till större, mer komplicerade strukturer.

Funktioner

Nonvascular växterna absorberar vatten direkt genom sina cellväggar. Vatten kan sedan sprida sig från cell till cell inom anläggningen, men denna process är ineffektiv, begränsa växternas totala storlek.

Fördelar

Kärlväxter har två olika system att hjälpa dem överleva. Xylemen tar vatten från rötterna upp till resten av växten medan phloem tar kolhydrater produceras under fotosyntesen från bladen till resten av anläggningen.

Tidsram

Kärlväxter tros ha utvecklats från nonvascular växter genom differentieringen av strukturerna ovan och under marken dvs rötter och blad.