mynewspapers.net

Hur man jämför & kontrast syror & baser

Hur man jämför & kontrast syror & baser


Syror och baser är kända för sina reaktiva karaktär, men få människor vet vad de är på kemisk nivå, eller hur de jämför och kontrast till varandra.

Vatten jonisering

Vattenmolekylen består av två väteatomer bifogas en syreatom. Syreatomen är mycket elektronegativa, vilket betyder att det kramar elektronerna bindning atomerna tillsammans nära sig själv. Ibland kan det dra elektronerna helt bort från en av väteatomerna, skiljer den. Detta förlorar två joner: en positiv vätejon (bara en ensam proton), och ett negativt syre-väte par, kallas en hydroxid Jon. Dessa joner är ständigt närvarande i vatten i mycket litet antal, ständigt separera och reformera någon annanstans.

Syror och baser

Syror är ämnen som antingen på ge upp vätejoner eller band med hydroxid jonerna. Hursomhelst, detta tips balansen i vatten jonerna för fler vätejoner. Baser är motsatsen: de ge upp hydroxid jonerna eller ta i vätejoner, orsakar mer hydroxid jonerna vara närvarande i vatten jonerna.

Starka och svaga

Olika syror och baser ger upp sina joner (eller ta i vatten jonerna) mycket lätt eller mer motvilligt. Saltsyra (HCl) består till exempel av en mycket elektronegativa klor atom som helt enkelt släpper av väte kärnan fäst vid den, så det är en stark syra.