mynewspapers.net

Hur man installerar strängar på en klassisk gitarr

Hur man installerar strängar på en klassisk gitarr


Klassisk gitarr använder sex strängar som är plockade med hjälp av finger eller naglar. Genom att följa några enkla steg, kan du snabbt installera strängar på gitarren klassisk.

Instruktioner

• Avveckla den nya strängen genom att motsvarande hål på gitarr bron och dra försiktigt en liten del av strängen genom hålet och tillbaka över toppen av bron. Dra nog av strängen genom bron hålet så att du kan säkert knyta en knut.

• Säker strängen till bron med en knut. Se till att knuten är stor nog så att det inte glider genom bron hålet när strängen dras spända. (Exempel på knutar, se musik Professor Peter Kun Frury hemsida i referenser)

• Sätt in resterande slutet av strängen i motsvarande trim huvudet rullen på huvudet på gitarr. Säkra strängen till rullen genom att trycka ett litet segment av snöre genom rullen och vrida den runt den rullande mekanismen. Dra öglan spända när du börjar långsamt vrida trim huvudet mekanismen. Strängen ska börjar långsamt slingrande över tidigare gjorda slingan inom trim huvudet.

• Dra åt strängen med trim huvudet rullen. Plocka strängen kontinuerligt för att kontrollera nivån på styvhet och därmed tonhöjden för strängen. När strängen har ställts till dess utsedda pitch, sluta vrida rullen.

• Upprepa steg 1 till 4 med resterande strängarna.