mynewspapers.net

Hur man installerar skevroder Servo

Hur man installerar skevroder Servo


Skevroder kan en helikopter att rulla sin kropp vänster och höger. Funktionen av en skevroder ger mer kontroll under bankas svängar och ökar den totala manövrerbarhet av helikoptern. Lär dig hur man installerar skevroder servo för att säkerställa att du uppnår optimal prestanda från din radiostyrda eller RC, helikopter.

Instruktioner

• Hitta servo montering brace, vanligtvis finns på toppen av flygplanets flygkroppen, intill lodräta huvudsakliga rotoraxeln. Skjut servo till stag med servo armen (en liten utskjutande cylinder) inriktade på toppen. Använd två skruvar att säkra servo till chassit och dra åt en i varje ände av servo fallet.

• Plug servo tråd i sjätte kanalen på mottagaren--det kommer antingen vara märkt CH. 6 eller AIL (som förkortningen för skevroder).

• Slå på både mottagaren och sändaren och skjut sedan skevroder trim (hittade intilliggande höger styrspak) till dess mittpunkt. Servo är nu i centrum och i inaktivt läge.

• Flytta till skevroder kopplingen över servo armen. Skjut en skruv genom hålet i slutet av koppling-kontakt, sedan tryck kopplingen ner mot servo armen. Dra åt skruven.