mynewspapers.net

Hur man installerar Rosetta Stone för Windows 7

Hur man installerar Rosetta Stone för Windows 7


Rosetta Stone språkinlärning programvara har, enligt företaget, används av "miljoner elever i fler än 150 länder" att lära sig ett främmande språk. Rosetta Stone programvaran är kompatibel med Mac och Fönstren 7 arbetsdrift systemet, och kan installeras med CD-skivan som fanns inuti förpackningen programvara. I de flesta länder, är denna CD ilagd i ett gult kuvert. Den här installationen kräver en dator med en CD-enhet.

Instruktioner

• Sätt in installations-CD i CD-enheten.

• Välj ditt språk och klicka sedan på "OK" för att påbörja installationen.

• Klicka på "Nästa" tills du kommer till licensavtalet.

• Klicka på "acceptera" sedan "nästa" och "Installera".

• Klicka på "Slutför" för att slutföra installationen.