mynewspapers.net

Hur man installerar högtalaranslutningar

Hur man installerar högtalaranslutningar


Högtalarkabeln fungerar som kanal mellan mottagaren och dina högtalare, vilket gör mottagarens förstärkt musik signalen att passera från mottagaren till högtalarna. Utan högtalarkabeln finns det inget ljud från högtalarna. För att få den renaste signalöverföring, måste din högtalarkabeln ansluta säkert till utgångarna av din mottagare och av högtalarna. Några audiophiles rekommenderar installation högtalaranslutningar på ändarna av deras ledningar, snarare än med bare wire för att göra dessa anslutningar.

Instruktioner

• Grepp i ändarna av högtalaren tråd i dina fingrar och dra isär två leder av högtalarkabeln en sträcka på ungefär två inches.

• Skjut in i slutet av varje bly i din tråd strippor och ta bort 3/8 tum av isolering från ändarna av ledningarna. Genom att vrida de exponerade koppar trådar av varje bly med fingrarna så de är tätt hålls samman.

• Skjut kala slutet av talare binda bly som är märkt med "+" markerar in i den öppna änden av högtalare kabel-kontakt som har ett rött band runt basen. Vrida kontakten medurs medan du håller täten stadig i handen. Vrida tills kabeln är ett säkert sätt i kontakten och inte dra ut.

• Upprepa med andra bly och kontakten med svart band runt basen.

• Upprepa de föregående stegen att sätta kontakterna på den andra änden av högtalarkabeln.