mynewspapers.net

Hur man installerar en yttre dörrhandtag

Hur man installerar en yttre dörrhandtag


Installera ett nytt dörrhandtag på en ytterdörr är ett enkelt projekt. Det finns endast en skillnad i installationen av yttre dörrknoppar för interiör dörrknoppar. Denna skillnad är skruvarna håller låset på plats. Skruvarna är en extra säkerhetsfunktion att göra det svårare att ta bort dörrhandtag. När du installerar en yttre dörrhandtag, alltid se till att nyckelhålet är vänd ut och skruvarna står inför i.

Instruktioner

• Sätt in den spärr pjäsen i det lilla hålet på kanten av dörren. Spärren bör placeras så att den böjda sidan står inför insidan av huset.

• Sätt in två skruvarna i hålen på framsidan av spärren lappa. Det är ett hål ovanför låset och en under den. Dra åt dessa skruvar med en skruvmejsel för att hålla låset på plats.

• Lägg dörrhandtaget med nyckelhålet genom dörren från utsidan. Skjut reglaget motsatt genom från insidan så att de två rattarna är tätt tillsammans och spola med dörren.

• Sätt in två skruvar genom hål på insidan av dörren knopp. Dra åt dessa skruvar med en skruvmejsel.

• Placera strike plattan på dörrpost. Placera den så att låset passar in i den när dörren är stängd. Skruva fast plattan till dörrpost med två skruvar.