mynewspapers.net

Hur man installerar en trä spisinsats

Hur man installerar en trä spisinsats


En trä spisinsatsen är ett bra val för villaägare som vill spara på uppvärmningskostnader och uppdaterar sin härd. De är utformade för att passa rätt i befintliga härden och ofta täcka hela eller delar av omgivande tegel härden. Liknar en vedspis in, dessa produkter inte drar in så mycket luft som den typiska, öppen spisen. De är också ett tilltalande alternativ eftersom de är skräddarsydda och fabricerade till din härd, underlätta installationsprocessen.

Instruktioner

• Mät din befintliga härden eldstaden, med hjälp av ett måttband. Skriv varje mätning ner på ett papper. Mät längd och bredd av fram- och baksidan av härden i botten och toppen av härden.

• Skjut spisinsatsen i härden eldstaden. Kontrollera att det passar in perfekt och inte sträcker sig utanför härden väggar. Ta bort enheten från härden så du kan komma åt härden.

• Installera block-off plattan, om din enhet använder en, till toppen av härden rökkanalen, med hjälp av frimureriet skruvar och en makt skruvmejsel. Skjut in spisen tillbaka i eldstaden och sätt in enhetens rökkanalen leda i rör i öppningen i block-off plattan. Om din enhet har en block-off tallrik, hoppa över detta steg.

• Anslut de utvändiga panelerna till spisinsatsen enligt tillverkarens anvisningar. De flesta kommer att ansluta via en mekanism för lås-och-snap eller genom små metall skruvar.